ACCÈS USUARIS

Connectar

Informar-vos que Re-crea cessarà la seva activitat el dia 01/07/2024

mà Què és?

Re-crea és un dipòsit de creacions impulsat per la Cambra de Comerç de Barcelona i BCD, Barcelona Centre de Disseny, que té com a finalitat oferir una prova certificada del dipòsit d'una creació de manera fàcil, ràpida, econòmica i confidencial.

Molt sovint, empreses i professionals han de presentar productes, projectes o creacions a un client, una fira o un esdeveniment sense haver tingut prou temps per registrar en el Registre de la Propietat Intel•lectual.

Davant d'aquesta situació neix Re-crea, un dipòsit de creacions en línia.La funció del dipòsit de creacions és certificar que un document enviat per un usuari, degudament identificat, hagi estat dipositat en un servidor segur en una hora i data determinades (segell de temps).


  • Re-crea neix a partir de la necessitat d'una solució ràpida per a acreditar les creacions davant possibles còpies de tercers; l'usuari diposita els seus documents en un servidor segur propietat de la Cambra de comerç de Barcelona.
  • Re-crea és un segell de temps, dóna fe que el document ha estat dipositat en una hora i data determinades en un servidor segur.
  • Re-crea impedeix la manipulació, per qualsevol de les parts, del document dipositat.
  • Re-crea no certifica que el document dipositat sigui un original.

En cap cas la inscripció en el dipòsit Re-crea no suposarà la substitució dels efectes propis i legals exclusius de les inscripcions en els registres públics, especialment en el Registre de la propietat intel•lectual, el Registre de la propietat industrial i/o l’Oficina Espanyola de Patents i Marques. En aquests casos, cal dur a terme els tràmits per al seu registre a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, a l’Oficina d’Harmonització del Mercat Interior, al Registre de la Propietat Intel•lectual o a l’oficina de la propietat intel•lectual més propera al vostre domicili.

Re-crea es dirigeix a departaments de disseny, de R+D, de màrqueting, i d'enginyeria, a més a més de dissenyadors, enginyers, publicistes, arquitectes, aparelladors, investigadors, fotògrafs, artistes i tots aquells professionals i empreses que necessiten acreditar o protegir les seves creacions.

Antecedents

Fins a ara, empreses i professionals que han de presentar productes, projectes o creacions a un client, una fira o un esdeveniment no tenen el suficient temps per a registrar-los en el Registre de la Propietat Intel·lectual.

Internet és un mitjà excel·lent per a compartir el treball creatiu, però també un mitjà poc segur en el qual qualsevol creació és susceptible de ser plagiada, per la qual cosa el propietari disposa de poques eines per a demostrar la seva autoria.

re-crea neix fruit de la sinergia entre Cambra de comerç de Barcelona i BCD, a partir de la necessitat de protegir creacions vs. a còpies de tercers.

Avantatges

  • Re-crea és l'equivalent al dipòsit de documents davant notaris, escurçant temps i despeses.
  • La garantia que oferix el certificat digital és la mateixa que l'oferta pels notaris.
  • El temps necessari per a registrar les creacions és mínim, i és possible fer-lo els 365 dies de l'any les 24 hores del dia.

Re-crea és propietat de la Cambra de Comerç de Barcelona